Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

💜 Förtroende är avgörande för tillitsfulla partnerskap.

🤝 Den här veckan har vi haft handläggardagar med våra medlemsorganisationer som jobbar med Sida-medel. Vi har pratat särskilt mycket om hur vi kan skapa tillitsfulla partnerskap.

🔀 Partnerskapskedjan i vårt nätverk för utvecklingssamarbete ser generellt ut så här: Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete ↔️ Svenska missionsrådet ↔️ medlemsorganisation ↔️ samarbetspartner i utvecklingsland

👂 Många liknade partnerskap vid personliga relationer där förmågan att lyssna till varandra är avgörande för att bygga tillit. Samtidigt konstaterade vi att vi under dagarna saknade röster från våra partner i andra länder.

💰 Men det fanns ändå gott om erfarenheter av goda och dåliga partnerskap. Pengar är en sak som ofta komplicerar tillitsfulla partnerskap eftersom det skapar en ojämlikhet mellan den som har och den som inte har pengarna. Däremot kan det finnas en ömsesidighet i form av delad kunskap, erfarenhet eller tro som stärker relationen.

📷1: Malin Andrén, handläggare på @Act Svenska kyrkan:

Partnerskap handlar om att lyssna och hitta ömsesidighet. Det har varit jättebra att få tala om det tillsammans med andra medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet, men vi får inte glömma att rösten från våra partner utomlands inte riktigt hörs här. Ett bra partnerskap som vi på Act Svenska kyrkan har är med lutherska kyrkan i det heliga landet där vi delar tro och hopp.

📷2: Kam Koolash, chef för Internationella programavdelningen på Läkarmissionen:

”Vi har hört många liknelser med föräldraskap så det är uppenbart att tillitsfulla partnerskap byggs över lång tid. I våra organisationer är det därför viktigt att det finns gott ledarskap och korskopplingar i organisationerna så att partnerskapet inte blir personbundet och sårbart av den anledningen. ”

📷3-4: Ett tillitsfullt partnerskap stärks av att utmanas och behöver ha många kontaktpunkter mellan olika funktioner i organisationerna. Därför var det särskilt roligt att vi kunde ses på riktigt under en del av handläggardagarna.

💜 Förtroende är avgörande för tillitsfulla partnerskap. 🤝 Den här veckan har vi haft handläggardagar med våra medlemsorganisationer som jobbar med Sida-medel. Vi har pratat särskilt mycket om hur vi kan skapa tillitsfulla partnerskap. 🔀 Partnerskapskedjan i vårt nätverk för utvecklingssamarbete ser generellt ut så här: Sida - Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete ↔️ Svenska missionsrådet ↔️ medlemsorganisation ↔️ samarbetspartner i utvecklingsland 👂 Många liknade partnerskap vid personliga relationer där förmågan att lyssna till varandra är avgörande för att bygga tillit. Samtidigt konstaterade vi att vi under dagarna saknade röster från våra partner i andra länder. 💰 Men det fanns ändå gott om erfarenheter av goda och dåliga partnerskap. Pengar är en sak som ofta komplicerar tillitsfulla partnerskap eftersom det skapar en ojämlikhet mellan den som har och den som inte har pengarna. Däremot kan det finnas en ömsesidighet i form av delad kunskap, erfarenhet eller tro som stärker relationen. 📷1: Malin Andrén, handläggare på @Act Svenska kyrkan: Partnerskap handlar om att lyssna och hitta ömsesidighet. Det har varit jättebra att få tala om det tillsammans med andra medlemsorganisationer i Svenska missionsrådet, men vi får inte glömma att rösten från våra partner utomlands inte riktigt hörs här. Ett bra partnerskap som vi på Act Svenska kyrkan har är med lutherska kyrkan i det heliga landet där vi delar tro och hopp. 📷2: Kam Koolash, chef för Internationella programavdelningen på Läkarmissionen: ”Vi har hört många liknelser med föräldraskap så det är uppenbart att tillitsfulla partnerskap byggs över lång tid. I våra organisationer är det därför viktigt att det finns gott ledarskap och korskopplingar i organisationerna så att partnerskapet inte blir personbundet och sårbart av den anledningen. ” 📷3-4: Ett tillitsfullt partnerskap stärks av att utmanas och behöver ha många kontaktpunkter mellan olika funktioner i organisationerna. Därför var det särskilt roligt att vi kunde ses på riktigt under en del av handläggardagarna.

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma