Följ Svenska missionsrådet

Taggar

Humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete

Civila samhället

Religiös läskunnighet

Mänskliga rättigheter

Religionsfrihet

Kyrkor och mission

​I en brusten värld är rättighetskonflikter vardag

​I en brusten värld är rättighetskonflikter vardag

Blogginlägg   •   Jul 12, 2019 08:34 CEST

Med våra medlemsorganisationer och deras internationella partners strävar vi efter mänsklig värdighet och rättvisa i en värld där väpnade konflikter, brist på rent vatten, utbildning och sjukvård hindrar människor från att leva i frihet från våld och tvång, skriver vi på Dagen debatt med anledning av debatten om vår jämställdhetspolicy.

Religionsfrihet för alla – en nyckel i utrikespolitiken

Religionsfrihet för alla – en nyckel i utrikespolitiken

Blogginlägg   •   Mar 21, 2019 11:28 CET

Kristdemokraternas oro för förföljda kristna i världen är befogad. Men de kristnas framtid säkras bara om de kan dela religionsfriheten med sina grannar. Det vet vi och 200 MR-försvarare från mer än 50 kyrkor och biståndsorganisationer som vi utbildat i länder där religiösa minoriteter förföljs. Idag replikerar vi på Desirée Pethrus debattartikel om religionsfrihetens roll i svensk utrikespolitik.

Alla kristna i Brasilien har inte samma agenda

Alla kristna i Brasilien har inte samma agenda

Blogginlägg   •   Mar 19, 2019 16:14 CET

Brasilien är ett intressant exempel på hur religiösa aktörer spelar en allt större roll i politiska processer. Men beskrivningen i Sverige om hur de kristna kyrkorna medverkar till den populistiska stämningen i Brasilien är ensidig och ytlig, skriver vi i Utrikesmagasinet tillsammans med Jan-Erik Alvarsson (Uppsala universitet), Anna-Maria Jonsson (EFK) och Niclas Lindgren (PMU).

Oklar framtid för religiösa i Bulgarien

Oklar framtid för religiösa i Bulgarien

Blogginlägg   •   Dec 03, 2018 14:38 CET

I Bulgarien behandlas nu ett nytt lagförslag som drastiskt skulle inskränka religionsfriheten i landet. Syftet uppges bland annat vara att minska extremistiska gruppers aktivitet i landet. Men de som riskerar att få det tufft är mindre samfund. De senaste veckorna har vi och många av våra partners tagit de kontakter vi kan för att bromsa utvecklingen.

Vi har synpunkter på biståndspolitiken

Vi har synpunkter på biståndspolitiken

Blogginlägg   •   Sep 04, 2012 08:42 CEST

I oktober ska Sverige få en ny biståndspolitisk plattform. Eva Christina Nilsson skriver om civila samhällets synpunkter på politiken. Till exempel behövs flexibilitet och lokal förankring.

Mer mat med ökad jämställdhet

Mer mat med ökad jämställdhet

Blogginlägg   •   Aug 31, 2012 10:41 CEST

Om jämställdheten ökar kan jordbruksproduktionen också öka. Det visar en bok som har diskuterats under Stockholm World Water Week. Bäst resultat blir det om både kvinnor och män är involverade i att förändra attityder och beteenden, skriver Mikael Wiking, handläggare, vilket han har noterat i insatser som Svenska missionsrådet stödjer.

Sverige ger med ena handen och tar med den andra

Sverige ger med ena handen och tar med den andra

Blogginlägg   •   Maj 10, 2012 09:27 CEST

Sverige ger med ena handen och tar med den andra. Detta blir konsekvensen när Sveriges politik på olika områden inte är samstämmig med utvecklingsmålen. Med andra ord handlar det om att fattiga och utsatta människor inte får sina rättigheter tillgodosedda. I dag lanserar flera organisationer, däribland SMR, en rapport som mäter Sveriges politik för global utveckling.

Förändring motiverar fältarbetare i Bangladesh

Förändring motiverar fältarbetare i Bangladesh

Blogginlägg   •   Feb 28, 2012 18:12 CET

Oavsett vilka ord som är på modet inom biståndet så är det förändring och förbättringar som motiverar fältpersonalen att fortsätta sitt arbete. Det är förmodligen viktigare för fattigdomsbekämpningen än våra trender och vilka ord vi använder. Det skriver Joel Sverker, handläggare för utvecklingssamarbete, på besök hos samarbetsorganisationer i Bangladesh.

Intresset är stort för resultat i biståndet

Intresset är stort för resultat i biståndet

Blogginlägg   •   Feb 13, 2012 09:13 CET

Biståndsminister Gunilla Carlsson borde engagera sig i någon kyrka eller biståndsorganisation för att uppleva att det finns stort intresse för resultat. Människor lämnar inte ifrån sig sina pengar till bistånd och utvecklingssamarbete för att de inte har något bättre för sig. De är snarare djupt intresserade av samhällsförändring och fattigdomsbekämpning och vill se att det händer något.

Utan män inget jämställdhetsarbete

Utan män inget jämställdhetsarbete

Blogginlägg   •   Feb 03, 2012 16:51 CET

Hur hållbar och djupgående blir ett jämställdhetsarbete om vi inte lyckas förändra attityderna bakom bristande jämställdhet och få med män så att de ser att även deras situation kan påverkas positivt? Det skriver Mikael Wiking, handläggare på Svenska missionsrådet, som också berättar om ett besök hos en samarbetsorganisation och om ett användbart jämställdhetsmaterial från Kyrkornas Världsråd.

Inte vem som helst bygger en damm

Inte vem som helst bygger en damm

Blogginlägg   •   Jan 23, 2012 16:59 CET

Vad är det som gör att man vågar tro att man kan genomföra något som man inte har gjort förut, och där resultatet ligger så långt fram i tiden? Lena Boberg bloggar om ett besök i en by i södra Afrika där invånarna tillsammans byggde en damm.

Civila samhället måste säga ja till rättvisa och värdighet

Civila samhället måste säga ja till rättvisa och värdighet

Blogginlägg   •   Dec 12, 2011 15:21 CET

Civila samhället behöver säga nej till en biståndsindustri, till det kortsiktigt ekonomiska tänkandet och säga ja till organisering, till ett arbete för rättvisa strukturer, till långsiktighet och till att stärka demokrati. Civila samhället behöver återvända till sin grundläggande identitet och sina värderingar och inte låta sig fångas i storskaliga system, skriver Eva Christina Nilsson.

I dag är det Världsaidsdagen

I dag är det Världsaidsdagen

Blogginlägg   •   Dec 01, 2011 08:48 CET

I dagarna har UNAIDS kommit ut med sin World Aids Day Report 2011. En av huvuduppmaningarna i den är att vi inte får glömma och ignorera hiv och aids och dess påverkan i miljoner människors liv trots att positiva resultat kopplat till hiv-prevention, vård och behandling nu syns. Det skriver Mikael Wiking, tematiskt ansvarig för hiv och aids på Svenska missionsrådet.

Sverige måste prioritera religions- och övertygelsefriheten

Sverige måste prioritera religions- och övertygelsefriheten

Blogginlägg   •   Nov 25, 2011 11:51 CET

I dag är det 30-årsdagen förFN:s deklaration om utrotning av intolerans och diskriminering på grund av religion eller övertygelse. Detta uppmärksammas i en tvärpolitisk debattartikel i tidningen Dagen i dag.

Reflektion över kyrkornas roll

Reflektion över kyrkornas roll

Blogginlägg   •   Nov 11, 2011 11:21 CET

Vi behöver fokusera mer på lärande och mindre på predikande. Vi behöver lyssna mera och prata mindre. Vi behöver kontextualisera mer och generalisera mindre. Så säger mannen från Sydafrika som Eva Christina Nilsson, generalsekreterare på Svenska missionsrådet, lyssnar till på en konferens i Tyskland. Mannen reflekterar över kyrkornas roll i en ny tid.

Sparandet gav mer samarbete i DR Kongo

Sparandet gav mer samarbete i DR Kongo

Blogginlägg   •   Nov 08, 2011 10:51 CET

Vilka är de största hindren för utveckling av västra DR Kongo och hur planerar man på bästa sätt ett utvecklingsprogram med många olika aktörer? Mikael Wiking besökte nyligen DR Kongo tillsammans med en kollega och diskuterade detta med tre av våra medlemsorganisationers partners. Här berättar han om ett besök hos en förening där medlemmarna sparar pengar tillsammans för att förbättra sina liv.

Kyrkorna måste arbeta politiskt

Kyrkorna måste arbeta politiskt

Blogginlägg   •   Jul 07, 2011 15:54 CEST

Kyrkorna ska stå på utsatta människors sida, därför måste de tala om sådant som drabbar människor, till exempel effekten av svenska vapen. Det skriver Eva Christina Nilsson apropå Svenska kyrkans undersökning om kyrkor och politik.

Bra med debatt om hur man mäter hållbarhet

Bra med debatt om hur man mäter hållbarhet

Blogginlägg   •   Maj 23, 2011 14:04 CEST

Det är välkommet med en debatt om mätning av hållbarhet och annat som är viktigt för mänsklig utveckling och välfärd, vilket flera artiklar har tagit upp den senaste tiden.

Konstruktiv debatt om biståndet välkomnas

Konstruktiv debatt om biståndet välkomnas

Blogginlägg   •   Feb 02, 2011 16:43 CET

På sistone har det öppnats flera nya möjligheter att lyfta och diskutera biståndsfrågor. Det är välkommet, för det behövs ett fördjupat samtal och ökad kunskap om ett så komplext område som biståndet. Men eftersom det handlar om människor och deras rättigheter måste det vara ett respektfullt samtal.

Svenska missionsrådets blogg: När ska biståndsministern ta religionen på allvar?

Svenska missionsrådets blogg: När ska biståndsministern ta religionen på allvar?

Blogginlägg   •   Dec 14, 2010 11:03 CET

I Norge tar biståndsministern och UD religionen på allvar. Det ska startas ett råd för frågor som handlar om religion och utveckling och en forskningsfond för studier av hur religion påverkar utveckling. När ska Sverige börja ta religion och utveckling på allvar?