Gå direkt till innehåll
Intresset är stort för resultat i biståndet

Blogginlägg -

Intresset är stort för resultat i biståndet

Jag har just lyssnat till biståndsminister Gunilla Carlsson i Ekots lördagsintervju. Hon påstår att det inte har funnits något intresse för resultat inom biståndet.

Detta för mina tankar till det bistånd och utvecklingssamarbete som Svenska missionsrådets medlemmar är engagerat i. Bistånd som till största del finansieras med egna medel. Sidamedel som dessa kyrkor och organisationer får, är för de flesta medlemmar ett komplement till insamlade medel.

Så många gånger har jag varit i lokala sammanhang där den ständiga frågan varit om alla medel verkligen kommer fram och gör nytta. Jag har fått argumentera för att det behövs en viss administration för att säkerställa kvalitet. Kraven på resultat har varit och är höga från människor som genom kollekter, månatligt givande mm lämnar sina pengar till kyrkor och organisationer de har förtroende för.

Därför har jag svårt att förstå vad biståndsministern menar med att det inte finns något intresse för resultat inom biståndet. Min uppmaning till Gunilla Carlsson skulle vara att engagera sig i någon kyrka, biståndsorganisation, solidaritetsgrupp etc för att uppleva att det finns stort intresse och engagemang för resultat. Människor lämnar inte ifrån sig sina pengar till bistånd och utvecklingssamarbete för att de inte har något bättre för sig. De är snarare djupt intresserade av samhällsförändring och fattigdomsbekämpning och vill se att det händer något.

I kyrkornas sammanhang har man i långt mer än 100 år varit engagerade för förändring. Därför har vi som organiserar och mobiliserar människor, som förmedlar statliga medel till utvecklingssamarbete ett stort ansvar för att det ska hända något. Därför känner jag inte heller igen mig i när biståndsministern talar om pratbistånd.

Vi är inriktade på att samhällsförändring måste ske och fattigdom och diskriminering bekämpas. För att det ska ske krävs självklart dialog med människor som förändringen berör. Men det är något annat än pratbistånd.

Eva Christina Nilsson
Generalsekreterare

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma