Gå direkt till innehåll
Svenska missionsrådets blogg: När ska biståndsministern ta religionen på allvar?

Blogginlägg -

Svenska missionsrådets blogg: När ska biståndsministern ta religionen på allvar?

Jag sitter i en kyrka i Oslo och lyssnar på den norske biståndsministern Erik Solheim. Han talar under en halvtimmes tid, engagerat och kunnigt, utan manus, om religionens roll för samhällsförändring. Han gör en geografisk genomgång av område efter område, land efter land. När han kommer till Sri Lanka berättar han hur Norge i sitt medlingsarbete inledningsvis råddes att inte ta kontakt med de buddistiska munkarna. Det var ett stort misstag.

"Hade vi börjat med att tala med dem, skulle medlingsarbetet ha fått ett annat förlopp", säger Erik Solheim.

Det låter så självklart för honom, att om man ska kunna agera ansvarigt och kompetent i relation till en omvärld måste man förstå vad som spelar roll, vad som är viktigt för människor, vem man lyssnar till, vad som bidrar till att skapa mening.

Biståndsministern berättar vidare att norska utrikesdepartementet ska inrätta ett råd för frågor som relaterar till religion och utvecklingssamarbete. UD ska också starta en fond där man kan söka medel för att studera hur religion påverkar utveckling. Dessutom ämnar biståndsministern själv resa runt i Norge och samtala om detta.

Jag sitter där i Jakobskyrkan i Oslo och lyssnar till Erik Solheim och till Katherine Marshall, ansvarig för World Faiths Development Dialogue inom Världsbanken. Under tiden funderar jag över hur vi ska se till att dessa frågor blir behandlade med större kunskap också i Sverige. Både Solheim och Marshall menar att detta är helt nödvändigt. Sveriges biståndsminster Gunilla Carlsson har sagt att hon vill ha mer samtal med religiösa organisationer och att hon vill integrera religionsfrihet i utvecklingssamarbetet. Det ger hopp om att religion och utveckling snart kan få utrymme också i svensk utrikespolitik.

Erik Solheim skrev i november en artikel i en av de stora dagstidningarna i Norge med rubriken Ta Gud på allvar. Jag väntar på att Gunilla Carlsson ska skriva en debattartikel med rubriken "Sverige tar Gud på allvar".

Eva Christina Nilsson
Generalsekreterare Svenska missionsrådet

Bilden är tagen av Bistandsnemnda

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Relaterat innehåll

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma