Gå direkt till innehåll
Foto: Unfiltered Communications. Polis bevakar ett dop i Sydostasien. I länder där religiösa och etniska minoriteter förföljs så är risken stor också för andra fri- och rättigheter.
Foto: Unfiltered Communications. Polis bevakar ett dop i Sydostasien. I länder där religiösa och etniska minoriteter förföljs så är risken stor också för andra fri- och rättigheter.

Blogginlägg -

Nya siffror om förföljda kristna – ett oroväckande tecken i tiden

World Watch List är missions- och människorättsorganisationen Open Doors sammanställning om läget i världen för förföljda kristna. Siffrorna är ett oroväckande tecken i tiden skriver vår nya rådgivare Johanna Olofsson i en kommentar. 

Förföljelsen av kristna i världen ökar. Det gör den varje år och Open Doors lista över de länder där förföljelsen är som störst visar dessutom på en allt brantare kurva jämfört med tidigare år. På en tregradig skala från allvarlig till mycket allvarlig tillextrem förföljelse var det 2014 endast i Nordkorea situationen betecknades som extrem. 2022 är det Afghanistan som toppar listan, och det är nu ett av tio länder där förföljelsen av kristna ligger på extrema nivåer.

"Det behövs bättre religiösa läsglasögon”

Vi ser alltså en utomordentligt allvarlig utveckling som samtidigt sätter fingret på en svaghet i svensk utrikes- och utvecklingspolitik. Svenska beslutsfattare håller fanan högt vad gäller arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i både strategier och policydokument. Men ofta saknas det fokus på religions- och övertygelsefrihet som krävs för att hinna uppfatta vad som är på väg att hända innan situationen är ett faktum. 

”Det behövs bättre religiösa läsglasögon” som Anders Österberg (S) uttryckte det under det riksdagsseminarium där rapporten presenterades i veckan. Han menade att ”det är en av våra viktigaste hemläxor”. Den läxan hjälper vi på Svenska missionsrådet gärna till med utifrån den kunskap och de erfarenheter som finns i vårt nätverk. 

När religionsfriheten utmanas riskeras också andra demokratiska värden

Många av de länder där våra medlemsorganisationer finns och verkar tillsammans med sina lokala partner placerar sig också i toppen av World Watch List. Det är länder som Afghanistan, Jemen, Indien, Sudan, Egypten, Mali, Colombia och Bangladesh.

World Watch List sätter fokus på tillståndet för det öppna demokratiska samhället. Vi vet sedan tidigare att i länder där religiösa och etniska minoriteter förföljs så är risken stor också för andra fri- och rättigheter. Religions- och övertygelsefriheten är liksom yttrandefriheten central för en demokratisk utveckling. Det är en angelägenhet för alla, oavsett tro eller avsaknad av en sådan. 

Hans Wallmark (M), vice ordförande i utrikesutskottet, formulerade det som ”bästa skyddet för alla – kristna, judar, muslimer och agnostiker är fria, öppna samhällen”. World Watch List liknar andra listor där länder radas upp i ordning efter hur förtryckande regimer slår ner på oliktänkande, ser mellan fingrarna på eller sanktionerar våld, förföljelse, trakasserier och kränkningar.

Dra nytta av religiösa aktörers förmåga att mobilisera

En av de trender Open Doors lyfter fram i årets lista är att covidrestriktioner används som ett sätt att begränsa och försvaga kyrkan. Ett dubbelt misslyckande då trosbaserade organisationer med sina nätverk, sitt inflytande och förmåga att snabbt nå människor snarare borde ses som strategiska samarbetspartners för att bekämpa pandemin.

Våra medlemmar är organisationer som arbetar på kristen grund. Trots sin uppenbara sårbarhet fortsätter de att bidra med sjukvård, utbildning, gemenskap, tro och hopp. Det visar inte minst vår rapport Claiming Space for Faith - Including Freedom of Religion or Belief in the Fight for Civic Space.

För den som vill bättra på sin religiösa läskunnighet och öka sin förmåga att analysera olika kontexter utifrån ett religions- och övertygelsefrihetsperspektiv finns filmer och andra kunskapsresurser att ta del av på plattformen www.forb-learning.org som vi utvecklat tillsammans med det nordiska nätverket NORFORB.

Johanna Olofsson, rådgivare påverkan

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Johanna Olofsson

Johanna Olofsson

Rådgivare +46 8 453 68 38

Relaterat innehåll

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma