Följ Svenska missionsrådet

Taggar

Humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete

Civila samhället

Religiös läskunnighet

Mänskliga rättigheter

Religionsfrihet

Kyrkor och mission

For Better for Worse - the role of religion in development cooperation

Antologin For Better for Worse ger en snabb orientering i de senaste årens diskussion om religion och utveckling. Den hjälper läsaren att nyansera synen på religionens roll i samhället och visar vilken förändringskraft som kommer med religiös läskunnighet.

Berörd - samtal om mission i en föränderlig värld

Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådets gemensamma arbetsgrupp för missionsteologi presenterar ett underlag för samtal om mission utifrån olika kyrkotraditioners syn på mission och missionsuppdraget. Materialet är resultatet av en pilgrimsprocess där arbetsgruppen fördjupat sig i varandras kyrkotraditioner med hjälp av metoden receptiv ekumenik som betonar lyssnande och lärande.

Svenska missionsrådets styrelse 2019

Svenska missionsrådets styrelse 2019

Dokument   •   2020-03-10 12:56 CET

Program för lanseringen i FN: The impact of media on freedom of religion or belief

Här hittar du praktiska detaljer och huvudtalare för lanseringen.

How is Freedom of Religion or Belief observed in practice?

An analysis of how Swedish embassies integrate Freedom of Religion or Belief in their work with special reference to the EU Guidelines from 2013

Religionsfrihet för alla

Religionsfrihet för alla

Dokument   •   2016-03-31 15:28 CEST

Den här boken belyser situationen för religions- och övertygelsefrihet internationellt, lyfter fram exempel på hur ett antal europeiska länder jobbar med frågan i sin utrikespolitik samt förslag på hur Sverige kan bli en ledande aktör för denna mänskliga rättighet.

Religion som tillgång i utvecklingssamarbetet

Att förstå religionens roll och funktion är nödvändigt för den som har ambitionen att påverka samhällsutvecklingen. Med denna skrift vill Svenska missionsrådet bidra till ett samtal om religion som en möjlighet och ett problem i utvecklingssamarbete liksom lyfta behovet av att bygga kompetens kring ämnesområdet.

100 år av ekumenik och solidaritet

100 år av ekumenik och solidaritet

Dokument   •   2016-03-31 15:23 CEST

I september 1912 hölls den första Allmänna svenska missionskonferensen. En ekumenisk sammankomst med stor bredd som kom att utgöra startskottet för Svenska missionsrådet (SMR). Den här boken gavs ut i samband med att SMR fyllde 100 år 2012 och kom till utifrån en önskan att ge några glimtar från organisationens historia såväl som från dess nutid, men också som ett försök att blicka in i framtiden.

Handledning till Tillsammans för livet

Handledning till Tillsammans för livet

Dokument   •   2016-03-31 15:20 CEST

Det här är en handledning till missionsdokumentet Tillsammans för livet, som Kyrkornas världsråd publicerade 2013. Tillsammans med studieförbunden Bilda och Sensus har Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd arbetat fram denna handledning, som ger stöd till reflektion, inspiration, samtal och handling.

Tillsammans för livet

Tillsammans för livet

Dokument   •   2016-03-31 15:17 CEST

Tillsammans för livet är ett dokument om mission, som Kyrkornas Världsråd har gett ut. Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd översatte det till svenska (2013) för att erbjuda större möjligheter att använda det i ett svenskt sammanhang. Här konstateras att mission inte främst handlar om att öka kyrkornas medlemstal utan om hur kyrkan på olika sätt förkroppsligar Guds frälsning i världen.

Flygblad för manifestation för religions- och övertygelsefrihet

På Almedalen anordnar Svenska missionsrådet tillsammans med några andra organisationer en manifestation för religions- och övertygelsefrihet. Onsdag 4 juli kl 13-14 på Donners plats, http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/10918?redir=

Lathund om religions- och övertygelsefrihet

Lathund om religions- och övertygelsefrihet

Dokument   •   2012-06-28 17:11 CEST

Religions- och övertygelsefriheten gäller både för den som tror och inte tror. Men den är hotad både i Sverige och internationellt. Därför genomför vi en manifestation för religions- och övertygelsefrihet under Almedalsveckan, onsdagen den 4 juli kl 13-14 på Donners Plats i Visby.

Ny bok om lyckat utvecklingssamarbete

Ny bok om lyckat utvecklingssamarbete

Dokument   •   2012-05-29 07:10 CEST

Kunskap om rättigheter, bättre självkänsla och utbildning för barn och ungdomar. Det är exempel på resultat av den indiska organisationen TEED:s arbete tillsammans med utsatta grupper från ursprungsbefolkningar i södra Indien. Arbetet beskrivs i boken "Owning our change" som Charles Camara skrivit på uppdrag av Svenska missionsrådet.

Lathund om religionsfrihet på ryska

Lathund om religionsfrihet på ryska

Dokument   •   2011-12-06 14:01 CET

Skrift om vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas. Rysk version.

Metoder för fältstudier i olika kulturella kontexter

Cirka 450 studenter har gjort fältstudier genom Svenska missionsrådets fältstudieprogram. Nu finns skriften ”Verktyg för ökad förståelse – lärdomar från 10 år av fältstudier”, där studenter kan hitta hjälp och inspiration i sitt arbete. Även andra som bedriver verksamhet i olika kulturella kontexter kan ha nytta av skriften.

Utvärdering av Svenska missionsrådets arbete med rättigheter

Om utvecklingsinsatser ska stärka människors tillgång till mänskliga rättigheter och jämställdhet måste de själva formulera vad som är viktigt att arbeta med. Det visar den här rapporten från en utvärdering som Svenska missionsrådet har genomfört. Rapporten är på engelska.

Aid Watch-rapporten 2011: Challenging Self-Interest - Getting EU aid fit for the fight against poverty

EU:s medlemsstater är långt ifrån att uppfylla sina löften om bistånd — bara nio av 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer. Det visar årets Aid Watch-rapport . Sverige når nästan sitt enprocentsmål, men använder alltmer bistånd till migrations- och ambassadkostnader

Lathund för politiker om religionsfrihet

Lathund för politiker om religionsfrihet

Dokument   •   2010-06-24 14:21 CEST

Knappt en vecka går utan att religionsfrihetsfrågor kommer upp i media. Politiker förväntas ta ställning i frågor som är känsliga och komplexa. Därför har Svenska missionsrådet skickat en lathund om religions- och övertygelsefrihet till alla riksdagsledamöter och ministrar. Lathunden förklarar vad religions- och övertygelsefrihet innebär, inte innebär och bedömning om en begränsning är legitim.

AidWatch-rapport: Penalty Against Poverty

AidWatch-rapport: Penalty Against Poverty

Dokument   •   2010-06-10 11:15 CEST

Trots att EU-länderna gemensamt har lovat öka sitt bistånd för att nå upp till FNs millenniemål visar prognosen att minst 13 av medlemsländerna inte ens når upp till sina delmål för 2010. Det konstateras i den europeiska AidWatch-rapporten Penalty Against Poverty.

Tro, frihet och förändring. Så kan religionsfrihet integreras i svensk utrikespolitik

Religionsfriheten är hotad. Internationellt begås oerhörda brott mot religionsfriheten och i många länder ökar de. Men bristande religionsfrihet är också ett hinder för att Sveriges utrikespolitiska prioriteringar ska ge resultat, ändå är frågan nästan osynlig i utrikespolitiken. I dag publicerar Svenska missionsrådet en rapport om hur religionsfrihet kan integreras i svensk utrikespolitik.