Gå direkt till innehåll
Den ortodoxa prästen Misha Jaksic leder en bön under en ekumenisk pilgrimsvandring.
Den ortodoxa prästen Misha Jaksic leder en bön under en ekumenisk pilgrimsvandring.

Lansering av "Berörd" - ett resursmaterial om mission i vår tid

Tid 23 September 2019 16:00 – 18:00

Plats Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, 113 57 Stockholm

Vi lanserar ett nytt resursmaterial om mission i vår tid!

2014 tillsatte Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet en gemensam arbetsgrupp för missionsteologi med syfte att inleda ett samtal om mission som skulle spegla och ge rättvisa åt de olika kyrkotraditionernas syn på mission och missionsuppdraget. Uppdraget för gruppen är att stimulera och bredda missionssamtalen i kyrkor och samhälle.

Ett spännande initiativ som arbetsgruppen tog för att tränga djupare var att starta den pilgrimsprocess som genomfördes under 2016 och 2017 som resulterat i materialet ”Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld”. Nu är vår förhoppning att detta material kan leda till en användning och spridning av de erfarenheter som gjordes under den perioden.

Under denna eftermiddag kommer vi att tala om mission utifrån erfarenheterna som gjordes under pilgrimsprocessen. Några av deltagarna kommer att berätta om sina intryck. Vi kommer också att få pröva på några av de övningar som introducerades under processen.

Medverkande

Karin Wiborn och Olle Kristenson, Sveriges kristna råd
Anders Malmstigen och Petter Jakobsson, Svenska missionsrådet
Sven-Erik Fjellström, processledare
Fiorella Bastidias, Bilda
Ulrika Jonsson, Sensus
Deltagare i pilgrimsprocessen

Varmt välkomna till en spännande eftermiddag om mission!
Ingen anmälan behövs!

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Relaterat innehåll

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma