Gå direkt till innehåll
Foto: Albin Hillert/WCC. Boken Sharing and Learning visar hur receptiv ekumenik kan möjliggöra goda samtal om känsliga teologiska frågor som mission.
Foto: Albin Hillert/WCC. Boken Sharing and Learning visar hur receptiv ekumenik kan möjliggöra goda samtal om känsliga teologiska frågor som mission.

Svensk pilgrimsprocess uppmärksammas internationellt i ny bok

Tid 4 Oktober 2021 14:00 – 15:00

Plats Ekumeniska centret i Alvik utanför Stockholm / Digitalt

En pilgrimsprocess om mission i Sverige har inspirerat teologer och lekmän från olika länder att skriva om sina egna erfarenheter av mission. Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet och Kyrkornas världsråd ger nu ut en bok med förhoppningen att receptiv ekumenik ska kunna bidra till mer enhet i den världsvida kyrkan.

- Mission är centralt i kyrkans identitet. Vi tänker olika om mission i kyrkorna, men utan mission upphör kyrkan att vara kyrka, säger Olle Kristenson, tidigare teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd som är initiativtagare till boken.

Det var för några år sedan som Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd startade en slags pilgrimsresa genom olika svenska kyrkotraditioner för att tala om mission. Resultatet publicerades i skriften Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld (2019).

- Vi ville visa att receptiv ekumenik – som betonar att lyssna till den andre – är en riktigt bra metod för att tala med varandra om svåra teologiska frågor, säger Petter Jakobsson, teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet.

Internationellt intresse för svenska erfarenheter av receptiv ekumenik

Tillsammans med Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd lanserar Kyrkornas världsråd nu en internationell uppföljare till Berörd. I Sharing and learning – Bible, Mission and Receptive Ecumenism delar ett 15-tal fackteologer och lekmän från olika kristna traditioner, från olika världsdelar, sina tankar och erfarenheter av receptiv ekumenik och mission.

- Detta är en bok som lever i skärningspunkten mellan mission och receptiv ekumenik. Det är en stor tillgång både för mig som kristen och i mitt arbete som teologisk rådgivare att höra röster från hela världen som talar om mission, säger Petter Jakobsson.

Lansering 4 oktober 2021

Den 4 oktober kl 14 lanseras boken digitalt från Kyrkornas världsråd i Geneve. Bland de medverkande finns flera av författarna (se nedan) samt professor Paul Murray från University of Durham. Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet deltar från en studio på Ekumeniska centret i Alvik.

Reserverade platser för journalister att delta på Ekumeniska Centret
Vi har några platser reserverade på Ekumeniska centret för journalister som vill delta vid lanseringen och möta de svenska deltagarna den 4 oktober. Kontakta Matilda Pearson, pressekreterare på Svenska missionsrådet, för mer information: 0704 35 27 67.

Frågor om receptiv ekumenik och mission
Kontakta Petter Jakobsson på Svenska missionsrådet

Medverkande vid lanseringen

  • Rev. Dr Angelique Walker-Smith, senior associate for Pan African and Orthodox Church Engagement, Bread for the World (USA) and a member of the WCC central committee
  • Rev. Dr Olle Kristenson, retired theological advisor, Christian Council of Sweden
  • Rev. Dr Risto Jukko, director, WCC Commission on World Mission and Evangelism
  • Rev. Petter Jakobsson, advisor, SMC – Faith in Development (Sweden).
  • Prof. Paul D. Murray, University of Durham, United Kingdom
  • Rev. Dr Susan Durber, moderator, WCC Commission on Faith and Order
  • Fr Misha Jaksic, Orthodox ecumenical coordinator, Christian Council of Sweden
  • Dr Peirong Lin, deputy secretary general for operations, World Evangelical Alliance

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Relaterat innehåll

Relaterade event

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma