Gå direkt till innehåll
Lennart Nolvall ansvarar för implementeringen av CHS på Svenska missionsrådet.
Lennart Nolvall ansvarar för implementeringen av CHS på Svenska missionsrådet.

Nyhet -

CHS: Nio åtaganden för bättre bistånd

För två år sedan blev Svenska missionsrådet (SMR) medlem i CHS Alliance. Nyligen kom deras respons på hur väl SMR:s verksamhet lever upp till de nio åtaganden som kallas ”Core humanitarian standards” (CHS).  

- Genom att arbeta enligt CHS vill vi på Svenska missionsrådet bland annat bidra till att stärka rättighetsperspektivet inom såväl det humanitära arbetet som inom utvecklingssamarbetet, säger Lennart Nolvall.

Vad är Core Humanitarian Standards?

Core Humanitarian Standards (CHS) innehåller nio åtaganden som humanitära och biståndsorganisationer ska uppfylla för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i arbetet som de bedriver.

CHS är resultatet av en global konsultationsprocess som sammanställer befintliga humanitära standarder och åtaganden. Det är en frivillig och mätbar standard. Huvudmän är CHS Alliance, Sphere Standard och Groupe URD.

Bra betyg när CHS analyserar SMR:s självskattning

Under året som gått har Svenska missionsrådet gjort en självskattning med hjälp av CHS mallar. Flera medlemsorganisationer och nyckelpersoner på kansliet har bidragit med input.

- I jämförelse med CHS Alliance övriga 150 medlemmar ligger vi på Svenska missionsrådet bra till med ett genomsnittligt betyg på knappt 3 av 4. Vi hade lite problem med självgraderingen bland annat för att betygsskalan ändrades under tiden som granskningen pågick, berättar Lennart Nolvall.

Betyg 3 betyder att man helt uppfyller ett åtagande.

CHS bidrar till kvalitetssäkring nerifrån och upp

- Svenska missionsrådet blev medlem i CHS Alliance som en del av vårt arbete med kvalitetssäkring främst inom det humanitära biståndet. De nio åtagandena inom CHS är dock lika relevanta inom utvecklingsbiståndet och de flesta organisationer som är medlemar i CHS Alliance arbetar med såväl humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd, berättar SMR:s handläggare Lennart Nolvall som lett arbetet med självskattningen.

I den traditionella granskningskedjan av internationellt bistånd granskar Sida Svenska missionsrådet; som i sin tur kvalitetssäkrar och granskar medlemsorganisationernas arbete; som granskar sina samarbetsorganisationer och partners. Granskningen går alltså uppifrån och ner.

- Men med CHS vänder vi på detta: det är de yttersta rättighetsbärarna som ska granska implementerande organisationer och medlemsorganisationer, och vidare Svenska missionsrådet. När vi inte lyckas med det vi utlovat i vårt arbete ska de kunna utkräva ansvar från oss. Därför är CHS också ett bra verktyg för att stärka rättighetsperspektivet, förklarar Lennart Nolvall.

Åtgärdsplan för ökat ansvarsutkrävande

Nästa steg är att göra en åtgärdsplan och ett ramverk för ansvarsutkrävande som kallas för ”Accountability framework”.

- Vi behöver bli bättre på att tillvarata våra medlemsorganisationers kapacitet och skapa bättre förutsättningar för samarbeten i nätverket, säger Lennart Nolvall.

- Samtidigt ska vi fortsätta med det vi är bra på, som att involvera målgrupperna och stärka medlemsorganisationerna och deras samarbetsorganisationer.

I november leder därför Svenska missionsrådet en delegationsresa med medlemsorganisationerna inom det humanitära teamet till CHS Alliance årsmöte i Bangkok.

Inget krav på CHS från Sida

Till skillnad från till exempel den danska biståndsmyndigheten Danida så har Sida inget krav på att humanitära organisationer blir medlemmar i CHS Alliance. Däremot ger Sida metodstöd till CHS Alliance.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma