Gå direkt till innehåll
Svenska missionsrådets medlemsdagar 2021 fokuserar på trosbaserade organisationers särskilda bidrag för att nå de globala målen i Agenda 2030. Photo: Izla Bethdavid Boltena
Svenska missionsrådets medlemsdagar 2021 fokuserar på trosbaserade organisationers särskilda bidrag för att nå de globala målen i Agenda 2030. Photo: Izla Bethdavid Boltena

Nyhet -

Fler internationella röster på digitala Medlemsdagar

2021 blir Svenska missionsrådets medlemsdagar digitala. Det möjliggör för internationellt deltagande på temat hur tro hänger ihop med de globala målen i Agenda 2030.

I år blir Svenska missionsrådets medlemsdagar annorlunda. Pandemin sätter stopp för traditionen att samlas på samma plats för att lära av varandra. Istället öppnas möjligheten att bjuda in deltagare från hela världen till en digital mötesplats.

I början av varje år bjuder Svenska missionsrådet in sina drygt trettio medlemsorganisationer till medlemsdagar. Det brukar bli två dagar i Sverige fyllda med inspirerande seminarier med fokus på mission och internationellt samarbete, nätverkande och ekumenisk samvaro.

– Nu får vi som så många andra mötas digitalt istället. Därför passar vi även på att för första gången bjuda in representanter från de partnerorganisationer som våra medlemsorganisationer samarbetar med över hela världen. Det känns jätteroligt, säger Charlotta Norrby, generalsekreterare på Svenska missionsrådet.

Mission som tillgång för att nå globala målen

När Medlemsdagarna (på engelska: SMC Network Inspirational Days) drar igång den 3 februari 2021 blir det ett komprimerat digitalt program med fokus på hur tro hänger ihop med de globala målen i Agenda 2030 med mottot Leave no one behind – lämna ingen utanför.

– Vi står inför tio år av hopp och utmaningar fram till år 2030. Samtidigt växer den majoritet av världens befolkning som är troende. Vi ser att människor i många länder litar mer på sina religiösa ledare än sina politiska företrädare. Därför är trosbaserade organisationer avgörande för att de globala målen ska uppnås, säger Charlotta Norrby som ser framemot att möta en stor internationell och ekumenisk bredd bland deltagarna.

Holistisk syn på mission och internationell utveckling

Många av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer har en lång historia av missionsarbete där vissa har utvecklats till mer renodlade biståndsaktörer. Men i mötet med de lokala partnerorganisationerna som finns i nätverket över hela världen är den gränsen inte alltid så tydlig, och måste inte heller vara det, menar Petter Jakobsson, teologisk rådgivare på Svenska missionsrådet.

– Vi talar hellre om ett holistiskt perspektiv på både utveckling och mission. Tänk dig ett kristet kvinnokooperativ som utbildar sig och skapar möjligheter för rättvisa och samhällsutveckling. Är det mission eller de globala målen och Agenda 2030 som de jobbar med? Hur funkar det om det är både och? frågar sig Petter Jakobsson, som också är med och planerar Medlemsdagarna 2021.

Viktigt med mångfald av röster

– Vi har ständigt sådana diskussioner med våra medlemsorganisationer här i Sverige och enskilt med deras partnerorganisationer under till exempel uppföljningsresor. Men det ska bli oerhört spännande att vidga samtalet för att göra plats för en större mångfald av röster, säger Petter Jakobsson.

Bland talarna finns statssekreteraren Per Olsson-Fridh; Dr. Azza Karam som leder Religions for Peace, Dr. Ruth Valerio från Tearfund, samt representanter från såväl Svenska missionsrådets medlemsorganisationer som Sida. För att lätta upp det digitala formatet utlovas bland annat pauser med musikern Stefan Jämtbäck.

– Medlemsdagarna kallas ofta för årets höjdpunkt bland våra medlemsorganisationer och anställda, berättar Charlotta Norrby. Därför känns det viktigt att vi under dessa svåra tider med teknikens hjälp fortsätter att skapa mötesplatser för att byta erfarenheter tillsammans.

Vill du veta mer?

Är du journalist eller jobbar på någon av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer? 

Anmäl dig i så fall till Medlemsdagarna 2021:

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Relaterat innehåll

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma