Gå direkt till innehåll
Grupparbete under workshopen med nätverket Kenya4Resilience, våren 2020. Foto: Job Mainye
Grupparbete under workshopen med nätverket Kenya4Resilience, våren 2020. Foto: Job Mainye

Nyhet -

Massor av lärande i ny rapport om resiliens

Nu kommer slutrapporten för Svenska missionsrådets utvärdering av sin pågående satsning på resiliens i internationellt biståndsarbete. Med hjälp av en blogg som presenterade utvärderingens resultat i realtid lyckades man också engagera gräsrötterna i arbetet.

- Utvärderingar måste vara användbara och tillgängliga för de som berörs mest, alltså våra medlemsorganisationers partners i till exempel Kenya och Malawi, säger Miriam Mondragon, rådgivare för kapacitetsutveckling på Svenska missionsrådet.

Silva Ferretti anlitades som extern utvärderare med anledning av sin expertkunskap om resiliens. Hon är en stark förespråkare för att involvera gräsrötterna i lärande och startade genast en blogg där alla kunde följa de olika delarna i utvärderingen och ge direkt feedback.

Massor av lärande

I slutrapporten dokumenteras det lärande som ägt rum under Svenska missionsrådets särskilda satsning på att integrera resiliens i internationellt biståndsarbete.

- En traditionell utvärdering riskerar att bli ett maktinstrument som bedömer ovanifrån utan att ta hänsyn till de oväntade händelser som ofta formar verkligheten, förklarade Silva Ferretti sitt metodval.

Inkluderande utvärdering

Utvärderingen ägde rum oktober 2019-februari 2020 och slutsatserna hann precis stämmas av i en workshop i Kenya innan Corona-pandemin satte stopp för internationellt resande. Deltagare från partners som samarbetar med Svenska missionsrådets medlemsorganisationer var mycket nöjda med arbetssättet.

- En ögonöppnare, ett nytt sätt att tänka kring resiliens i det arbete som vi gör, sa en av dem.

Svenska missionsrådet jobbar nu vidare med de resultat och rekommendation som framkommer i utvärderingen. Det handlar till exempel om:

Nätverkande och lärande

Nätverket Kenya4Resilience är ett exempel på den unika möjlighet som SMR har för att underlätta nätverkande mellan olika organisationer och på så sätt bidra till gemensamt lärande av varandra. I utvärderingen framkommer att den tid för lärande som SMR förespråkar är unik och mycket uppskattad av de som arbetar lokalt.

Gemensamma ramverk

Utvärderingen hittade massor av arbete som handlar om resiliens men eftersom begreppet är komplicerat så är det svårt att dokumentera hur resiliens inkluderas i insatserna. Genom utvärderingen introducerade SMR Lutherska världsförbundets ramverk Dynamic Resilience Wheel som ett sätt att inspirera gemensam förståelse och dokumentation av resiliens.

Flexibilitet och Outcome harvesting

Istället för att mäta resiliens måste man förstå resiliens. Det gör man genom att vara flexibel och kontinuerligt analysera processen och dess resultat i linje med så kallad Outcome harvesting.

- Många av de som jobbar bäst med resiliens, känner inte till själva begreppet men lyckas ändå, menade Silva Feretti.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Relaterat material

Relaterade nyheter

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma