Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Coronapandemin slår hårt mot världens fattiga

Nyhet -

Ny rapport: Coronapandemin slår hårt mot världens fattiga

I dag släpper Svenska missionsrådet och sex andra svenska civilsamhällesorganisationer rapporten Coronapandemin slår hårt mot världens fattiga. Rapporten är en kraftsamling för demokratin. Och den lyfter röster från de som drabbats allra värst.

– Många stora institutioner som FN och EU har flaggat för hur coronapandemin kommer att drabba de som lever i fattigdom. Men röster från det civilsamhället som svenska biståndsorganisationer stödjer, har inte lyfts fram på samma sätt. Det gör den här rapporten, säger Sanna Svenssson, rådgivare i utvecklingspolitik på Svenska missionsrådet.

Viktigt att civilsamhället kraftsamlar tillsammans

Hon tycker att det varit väldigt bra att sju olika biståndsorganisationer – We Effect, Kvinna till Kvinna, Islamic Relief, Individuell Människohjälp, Plan International Sverige, Rädda Barnen och Svenska missionsrådet – kunnat arbeta tillsammans. Men också att Svenska missionsrådet kunnat länka upp mot de trosbaserade aktörer som samarbetar med deras medlemsorganisationer runt om i världen.

– Det som är så viktigt med den här rapporten är att vi kraftsamlar tillsammans. Nu är det inte läge att jobba i silos utan det är dags att jobba ihop. Vi på Svenska missionsrådet har bidragit med våra kunskaper och erfarenheter kring hur man kan hindra att utrymmet för civilsamhället krymper ytterligare, hur vi kan stärka demokratin och inkludera religions- och övertygelsefrihet i det arbetet.

Världens mest utsatta drabbas hårdast

Coronapandemin har vänt upp och ned på en redan skör vardag för världens mest utsatta. I rapporten vittnar samarbetsorganisationer och medarbetare i fält om hur människor plötsligt står utan arbete och inkomst, inte kan köpa mat till sina familjer eller har råd med sjukvård. Men också om hur mäns våld mot kvinnor ökar och barn blir utan undervisning.

En av de frågor som rapporten tar upp är hur pandemin påverkar arbetet med att nå de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. FN har exempelvis varnat för att så många som en halv miljard människor kan försättas i fattigdom som en följd av pandemin och att hungersnöden i världen kan komma att fördubblas.

Svenskt bistånd kan stärka sårbara samhällen

En annan fråga som ställs i rapporten är hur Sverige, genom biståndet, kan bidra till att bygga en mer rättvis, jämställd, hållbar och trygg värld för alla efter krisen. Exempelvis visar rapporten att många länder begränsat inte bara rörelsefrihet och mötesfrihet, utan också inskränkt yttrandefrihet och religions- och övertygelsefriheten.

– Här ser jag att demokratisatsningen nu är särskilt angelägen och att Sverige kan spela en viktig roll för att driva på så att alla länder som har utlyst undantagstillstånd och antagit nödlagar under coronakrisen återgår till normalläge och ordinarie lagstiftning när pandemin är över, säger Sanna Svensson.

Hon konstaterar att det är ett arbete som måste ske både på FN- och EU-nivå samt bör prioriteras under Sveriges ordförandeskap i OSSE, 2021.

– En del av demokratisatsningen är också att ge flexibelt stöd till civilsamhället, så att lokala rörelser och människorättsförsvarare kan bidra till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter under och efter pandemin.

Bra att svenska politiker tar intryck av rapporten

Svenska missionsrådets medlemsorganisationer PMU, Evangeliska Frikyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Erikshjälpen och ACT Svenska kyrkan har alla bidragit till rapporten på olika sätt. 

När rapporten lanserades idag deltog flera politiker från utrikesutskottet i en paneldebatt om rapportens rekommendationer. De som deltog var riksdagsledamöterna Magnus Ek (C), Janine Alm Ericson (MP), Magdalena Schröder (M) och Kenneth G Forslund (S).

– Det är viktigt att vi har ett brett samtal med de politiska företrädarna om pandemin och att svenska partier inte bara fokuserar inåt utan även blickar utåt. Flera av de här partierna ser just nu över sin biståndspolitik och i höst ska de lämna förslag till budget. Så det är viktigt att de tar intryck av vad biståndet kan göra för att motverka effekterna av coronapandemin och ”build back better”, säger Sanna Svensson.

Läs rapporten i sin helhet här.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Relaterat material

Relaterade nyheter

Relaterade event

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma