Gå direkt till innehåll
Katherine Cash (th) utvecklar resurser för att främja religions- och övertygelsefrihet för Svenska missionsrådet och NORFORB. Här deltar hon i ett samtal på MR-dagarna 2019.
Katherine Cash (th) utvecklar resurser för att främja religions- och övertygelsefrihet för Svenska missionsrådet och NORFORB. Här deltar hon i ett samtal på MR-dagarna 2019.

Nyhet -

​Nya filmer vässar arbetet för religionsfrihet

Kortfilmerna om förföljelse, kontextanalys, religionens roll och utbildning i mänskliga rättigheter ska hjälpa människor och organisationer som främjar religions- och övertygelsefrihet i olika delar av världen.

Svenska missionsrådet har varit med och tagit fram fyra nya kortfilmer om förföljelse, kontextanalys, religionens roll och utbildning i mänskliga rättigheter. Filmerna riktar sig särskilt mot människor och organisationer som arbetar för att främja religions- och övertygelsefrihet i olika delar av världen.

Religions- och övertygelsefriheten är en rättighet som ofta missuppfattas och därför ofta blir svår att prata om. Men för många är det också en fråga om liv och död. De nya utbildningsfilmerna som Svenska missionsrådet varit med och utvecklat är ett sätt att öka kunskapen och arbetet för religions- och övertygelsefrihet för alla.

Tre filmpaket om religions- och övertygelsefrihet

– Människor i olika länder som gått våra utbildningar använder filmerna i egna utbildningar och översätter dessutom materialet för att kunna nå fler. Det är särskilt roligt att vi når allt från partners till våra medlemsorganisationer till diplomater på FN-nivå, säger Katherine Cash som utvecklar utbildningsmaterial både på Svenska missionsrådets och NORFORBs uppdrag.

Filmerna kompletterar två tidigare filmpaket om religions- och övertygelsefrihet som använts sedan 2017.

– Vi började med att ta fram enkla filmer i ett introduktionspaket som reder ut hur denna rättighet påverkar just dig, oavsett var du bor, säger Katherine Cash.

– Sedan byggde vi på med filmer som främst riktar sig till människor som lever i direkt utsatthet på grund av sin tro. De filmerna beskriver hur man kan arbeta för att lagligt utkräva sina egna rättigheter på olika nivåer i samhället och internationellt.

Digital utbildning av utbildare

Filmerna är en del av NORFORBs digitala utbildning av utbildare (Training of trainers) i religions- och övertygelsefrihet. De används också med goda resultat av människorättsexperter och –utbildare såväl i Sverige som internationellt.

– Kunskapen om och respekten för religions- och övertygelsefrihet behöver stärkas på alla nivåer i samhället och globalt. Samarbete mellan organisationer, kyrkor och andra samfund kan vara avgörande för att få till en varaktig förändring. De här filmerna är ett bra sätt att komma igång, menar Katherine Cash.

Sedan lanseringen 2018 är Svenska missionsrådet en del av den digitala lärplattformen FORB Learning Platform. Det är ett initiativ från nätverket NORFORB där Svenska missionsrådet tillsammans med andra organisationer i Norden samarbetar för att stärka religions- och övertygelsefriheten globalt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 70 435 27 67

Relaterat innehåll

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma