Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Pilotprojekt om religionsfrihet

Under tre dagar i början av februari träffades i Kenya personal från Svenska missionsrådet och representanter från de medlems- och samarbetsorganisationer som varit med i SMR:s treåriga pilotprojekt med fokus på kapacitetsutveckling kring religions- och övertygelsefrihet.

Projektet har syftat till att hjälpa både medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer att arbeta fram strategier och metoder för hur de kan arbeta med religions- och övertygelsefrihet för alla i länder där rätten är allvarligt begränsad. Samarbetsorganisationerna som deltog kom från MENA-regionen och Sydostasien.

Utbytet hade tre syften:

  • att öka kunskapen hos alla inbjudna om situationen för religions- och övertygelsefrihet i de kontexter där projektet ägt rum
  • att stärka internationella nätverk
  • att dra lärdomar om hur väl förankrad kunskapen om religions- och övertygelsefrihet blivit hos de berörda organisationerna

Under resten av denna vår pågår ett intensivt planeringsarbete inför en fortsättning av SMR:s kapacitetsutvecklingsarbete kring religions- och övertygelsefrihet där vi öppnar upp för nya medlemsorganisationer och deras samarbetspartners att vara med under en ny treårsperiod. Är ni intresserade av att vara med så hör av er till Kristina Patring på SMR:s kansli.

Ämnen

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma