Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Regeringens besked om avräkningar – så här tycker SMR

Regeringen har nu gett besked om att man kommer att använda 30 procent av biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagning. Så här tycker vi på SMR om det. Vi har också skrivit ett uttalande tillsammans med medlemmar i CONCORD Sverige.

Beskedet innebär att avräkningar från biståndet har ökat från 13 procent 2014, 21 procent 2015 till nästan en tredjedel 2016.

Svenska missionsrådet tycker att det är oacceptabelt att en så stor del av biståndsbudgeten används till annat än att utrota fattigdomen. Vi beklagar att den svenska regeringen inte har valt en annan väg för att bekosta flyktingmottagning. I vårt närområde finns andra exempel. Norge höjer i stället skatten på energi och flygresor. Tyskland tar endast 1 procent av biståndsbudgeten till flyktingmottagning.

Att använda medel från biståndsbudgeten och därmed ställa utsatta människors behov mot varandra, är en mycket kortsiktig lösning som riskerar att fler människor drivs på flykt. I stället bör Sverige hålla fast vid att 1 procent av BNI ska vara bistånd, vilket det finns stor uppslutning om bland riksdagspartierna.

Även om vi står mitt i ett skeende som är extraordinärt så tror vi att det är mycket kortsiktigt att ta från biståndet för att bekosta flyktingmottagandet. Det är viktigt att står fast vid ett långsiktigt tänkande där vi tar emot människor på flykt av medmänsklighet men också i vetskap om att de kommer att utgöra viktiga resurser för vårt land samtidigt som vi bistår människor i andra länder genom att förebygga konflikter och stärka de mänskliga rättigheterna.

Ämnen

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma