Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Reinfeldt först att lyfta fram religionsfrihet

För första gången lyfts vikten av att försvara religionsfrihet fram i regeringsförklaringen. Statsminister Fredrik Reinfeldt visar vägen för en viktig förändring i det utrikespolitiska arbetet. Nu behövs konkreta strategier för hur detta ska ske, menar Svenska missionsrådet.

- Sverige behöver en plan för hur frågan, som länge har glömts bort, kan integreras i svensk utrikespolitik, säger Katherine Cash, religionsfrihetsexpert på Svenska missionsrådet.

Att religionsfriheten behöver försvaras är uppenbart. Över hälften av världens befolkning bor i länder där staten kraftigt begränsar medborgarnas möjlighet att tro, lära sig om tro och utöva tro, något som påverkar vanliga människor av alla trosuppfattningar, inklusive ateister. Kränkningarna tar många olika former - allt från att inte få fira gudstjänst till att religiösa minoriteter systematiskt nekas tillgång till skola, sjukvård och arbete. Inte minst i relation till frågan om smädelse hotas både religions- och yttrandefrihet, då resolutioner på FN-nivå flyttar skyddet från individen till religionerna i sig.

- Mot denna bakgrund är det verkligen glädjande att regeringen förpliktar sig att försvara religionsfriheten. Det som behövs nu är konkreta steg - att gå från ord till handling, säger Katherine Cash.

Rapport om religionsfrihet

I somras publicerade Svenska missionsrådet rapporten "Tro, frihet och förändring, så kan religionsfrihet integreras i Svensk utrikespolitik". Rapporten belyser hur omfattande och allvarliga brotten mot religionsfrihet är samt hur religionsfrihet hittills nästan har varit osynlig i svensk utrikespolitik. Vidare ger rapporten regeringen flera konkreta rekommendationer som kan bidra till att förverkliga statsministerns intentioner.

- Till exempel bör religionsfrihet lyftas fram i utrikesdeklarationen och i regleringsbrevet till Sida för att ge ytterligare en tydlig signal om att frågan nu prioriteras, säger Katherine Cash.

Policyn för demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbete, som ska beslutas av regeringen under hösten bör prioritera diskriminering på grund av religion eller tro tillsammans med de andra (redan prioriterade) diskrimineringsgrunderna. Ambassaderna behöver en handbok med råd om hur man konkret kan följa och lyfta frågan. Vidare bör utrikesdepartementet stödja det konkreta och kompetenta arbetet som görs av internationella organ såsom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Svenska missionsrådet är en mötesplats för 36 kyrkor och kristna organisationer som på olika sätt arbetar för en rättvisare värld.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Relaterat material

Relaterade nyheter

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma