Gå direkt till innehåll
Religionsfrihet i EU:s utrikespolitik

Nyhet -

Religionsfrihet i EU:s utrikespolitik

Vid årsskiftet antar EU nya riktlinjer för hur man ska arbeta för att främja religions- och övertygelsefrihet genom utrikespolitiken. Det vill Svenska missionsrådet påverka, därför har vi i dag skickat synpunkter till de ansvariga tjänstemännen på EU:s utrikestjänst EEAS och utrikesdepartementet.

- 75 procent av världens befolkning bor i länder där staten eller andra aktörer allvarligt begränsar religions- och övertygelsefriheten. Därför är det viktigt att EU:s nya riktlinjer ger både en tydlig riktning för arbetet och praktiska verktyg för personal baserade i länder med stora problem, säger Katherine Cash, sakkunnig i religions- och övertygelsefrihet på Svenska missionsrådet.

Brott mot religions- och övertygelsefriheten får allvarliga konsekvenser för både individer och samhällen. Det skapar en ökad risk för konflikt och är en bromskloss i arbetet för fattigdomsbekämpning.

Svenska missionsrådet skriver att riktlinjerna måste ge struktur till EU:s arbete med religions- och övertygelsefrihet. De ska beskriva hur arbetet ska gå till, ange en tidsplan och en process för uppföljning, utvärdering och rapportering av resultat.

Det underlag, som Katherine Cash har ansvarat för att ta fram ger också ytterligare idéer om hur EU kan integrera religions- och övertygelsefrihet i utrikespolitik och utvecklingssamarbete. Arbete för att främja religions- och övertygelsefrihet måste prioriteras i många av EU:s landstrategier för mänskliga rättigheter. EU bör också inleda en särskild satsning som kombinerar diplomati, utvecklingssamarbete och forskning i ett mindre antal länder.

- Dessutom vill vi att tematiska frågor som till exempel kvinnors rätt till religions- och övertygelsefrihet lyfts fram, säger Katherine Cash.

Läs mer om hur Svenska missionsrådet arbetar med religions- och övertygelsefrihet

Viktoria Isaksson , kommunikatör - press och webb, 08-453 68 91

Svenska missionsrådet arbetar för religions- och övertygelsefrihet för alla och att Sverige ska prioritera frågan i utrikes- och utvecklingspolitiken.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma