Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Så räddar bistånd liv

Mindre bidrag till insatser mot trafficking i Kambodja och för människorättsförsvarare i Colombia. Ökad risk för att fler måste fly på grund av att insatserna för matsäkerhet i Västafrika inte går att genomföra. Det kan bli effekterna för det arbete SMR stödjer om biståndsbudgeten dras ned.

Regeringen överväger att använda mer pengar från biståndsbudgeten till flyktingmottagande i Sverige. Svenska missionsrådet stödjer utvecklingsinsatser genom 17 av våra medlemsorganisationer och deras partners, så en neddragning skulle hota insatser inom många områden, till exempel:

  • Arbete för barns rätt till hälsa, utbildning och skydd i Mali, Burkina Faso, Benin, Kenya, Uganda, Kambodja och Bangladesh genom Erikshjälpen.
  • Byggande av tillit och tolerans mellan etniska och religiösa grupper i Etiopien och Sudan genom LPI.
  • Lepramissionens jämställdhetsarbete i Nigeria, Indien och Demokratiska Republiken Kongo.
  • IAS arbete med att bryta isoleringen och diskrimineringen av barn med intellektuella funktionshinder i Somaliland, Etiopien och Tanzania.
  • Evangeliska Frikyrkans program mot trafficking i Kambodja, Thailand, Laos och Nepal.
  • Demokratiutveckling i Kenya genom Barnmissionen och I Choose Life.
  • KFUM:s förebyggande arbete bland unga människor i riskzonen för att hamna i konflikt med rättvisan i Sydafrika, Togo och Zambia.
  • Minskat stöd till organisationen ONAD i Sydsudan, som arbetar med att skapa mötesplatser för personer från olika religiösa och etniska grupper i samarbete med Kristna Fredsrörelsen.

Det humanitära arbetet skulle också bli lidande. Det finns en stor risk att problemen med permanent matbrist i Sahelregionen i Västafrika fortsätter. Det är ett områdets vars befolkning är många gånger större än den som i dag påverkas av Syrienkonflikten, vilket innebär att det om några kan bli en stor mängd människor som försöker ta sig till Europa för att överleva. SMR:s humanitära team har gjort behovsbedömningar för 2016 där de såg att medlemsorganisationerna skulle kunna nå omkring 100 000 personer i Burkina Faso, Mali, Niger och Tchad, som är i stort behov av humanitära insatser. Insatserna handlar om vatten, sanitet och hygien, matsäkerhet och nutrition för omkring 20 miljoner kronor. Om biståndsanslagen skulle halveras skulle det få stora konsekvenser för de här och liknande livsviktiga insatser för Sahelregionen, med utökade flyktingströmmar i framtiden.

Även Sida har gjort en analys av effekterna som visar på förödande konsekvenser.

På Facebooksidan Biståndräddarliv och #Biståndräddarliv på Twitter finns fler inlägg om vikten av ett långsiktigt bistånd.

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma