Gå direkt till innehåll
Flera av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer har lokala samarbetspartner i Bangladesh. Foto: Izla Bethdavid Boltena
Flera av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer har lokala samarbetspartner i Bangladesh. Foto: Izla Bethdavid Boltena

Nyhet -

Sida kompenserar biståndsinsatser

Svenska missionsrådets medlemsorganisationer kompenseras för den del av budgeten som de själva brukar bidra med i Sida-finansierade biståndsinsatser. Anledningen är att arbetet med egen insamling försvårats under corona-pandemin.

Corona-pandemin och dess effekter har slagit hårt. Inte bara mot partner i samarbetsländer, utan även mot svenska organisationers möjlighet att samla in pengar genom till exempel konserter och försäljning som second-hand. Dessa insamlade medel är ofta avgörande för den egeninsats som krävs för att söka biståndsmedel för internationellt utvecklingssamarbete.

Vanligtvis hög egeninsats bland medlemsorganisationerna

- När våra medlemsorganisationer ansöker om medel från Sida bidrar de själva med minst fem procent av egna medel till budgeten. Ofta bidrar de med mer än vad som krävs enligt våra riktlinjer, säger Hanna Mellergård, chef för internationellt utvecklingssamarbete på Svenska missionsrådet.

Medlemsorganisationerna har många gånger goda möjligheter att samla in pengar till egeninsatsen eftersom de ofta har en bred folklig förankring med många volontärer att ta hjälp av, samt att de är goda insamlingsorganisationer.

- Vi menar att våra medlemsorganisationer på detta sätt bidrar till en ökad biståndsvilja bland de kyrkliga samfund och folkrörelser som de är en del av, säger Hanna Mellergård.

Men trots denna styrka och lokala förankring så har corona-pandemin försvårat insamlingsarbetet, inte bara för Svenska missionsrådets medlemsorganisationer. När regeringen förra året fattade beslut om att slopa kravet på egeninsats för biståndsprojekt så var det en lättnad för många organisationer.

Kompensation för egeninsats möjliggör planerat arbete

I höstas ansökte 11 av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer om kompensation för en del av den egeninsats som var planerad för internationell verksamhet 2020-2021. I december meddelade Sida att det sammanlagda beloppet om knappt nio miljoner kronor beviljats.

Trots det senaste årets utmaningar, innebär detta att Svenska missionsrådet som nätverk nu har möjlighet att genomföra det arbete som varit planerat redan innan pandemin.

- Våra medlemsorganisationer och deras samarbetspartner har arbetat hårt för att ställa om sin verksamhet. Det handlar ofta om att stötta de mest utsatta och sårbara människorna runt om i världen. Pandemin har inte minskat behoven av utvecklingssamarbete – tvärtom, säger Hanna Mellergård.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Relaterat material

Relaterade nyheter

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma