Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Kommentar till utrikesdeklarationen 2016

Margot Wallström presenterade den 24 februari 2016 års utrikesdeklaration. SMR välkomnar att regeringen nu tillsätter en särskild ambassadör för arbetet med mänskliga rättigheter och hoppas att den person som får uppdraget därmed också tar sig an religions- och övertygelsefriheten på allvar. 

Ett positivt exempel som lyfts på området är arbetet för försoning och samverkan mellan religiösa ledare i Cypern. Ett aktivt svenskt arbete med religiösa ledare för att bidra till fred och försoning i andra länder är något vi gärna skulle vilja se mer av.

Däremot är det olyckligt att religions- och övertygelsefriheten för andra året i rad nu inte nämns mer än indirekt i utrikesdeklarationen. Deklarationen är trots allt det officiella ansiktet utåt och visar på vilka frågor regeringen vill prioritera under året. Eftersom religions- och övertygelsefriheten är nära sammanlänkad med andra universella rättigheter, till exempel yttrandefriheten och det som har med barns och kvinnors rättigheter att göra bör religions- och övertygelsefriheten vara en värdefull och prioriterad del också i en feministisk utrikespolitik, som ju regeringen driver aktivt. Religions- och övertygelsefriheten är en positiv och individuell rätt som ger varje man och kvinna möjlighet att själv bestämma vad han eller hon tror eller inte tror på och kunna leva efter det. Utan att utsättas för tvång, vare sig religiöst eller sekulärt, eller bli diskriminerad på grund av dessa val.

Det är bra att regeringen lyfter upp insatser mot antisemitism och islamofobi (tillsammans med afrofobi, antiziganism etc) men religions- och övertygelsefriheten handlar om mycket mer än enbart skydd från diskriminering och det behövs en fördjupad förankring av religions- och övertygelsefrihet som en mänsklig rättighet för alla både i Sverige och internationellt.

SMR har haft ett möte med UD:s enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter där vi bland annat framförde dessa synpunkter och dialogen med UD och företrädare för regering och riksdag kommer att fortsätta under våren.

Länk till Utrikesdeklarationen

Länk till rapporten Religionsfrihet för alla

Av: Johanna Olofsson Rådgivare religions- och övertygelsefrihet

Ämnen

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma