Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Internationella fredsdagen 21 september: Samtal om Sveriges krigsmaterielexport – exemplet Colombia

För 27 år sedan instiftade FN den Internationella fredsdagen. Sedan dess har den 21 september blivit en allt större samlingspunkt för fredsaktiviteter. I dag deltar miljoner människor i olika evenemang runt om i världen för att på ett personligt eller politiskt plan visa sitt engagemang för fred.

Vår utgångspunkt som arrangörer är hur Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik kan bidra till fred. Vi har valt att fokusera på den svenska krigsmaterielexporten, och särskilt vårens beslut att öppna för eventuell framtida export till Colombia, ett land som befinner sig i väpnad konflikt. Under samtalet diskuteras en rad olika frågeställningar:


  • Hur ser situationen ut i Colombia när det gäller möjlighet till fred och respekt för mänskliga rättigheter?

  • Tillåter det svenska regelverket att Sverige exporterar krigsmaterial till länder i konflikt?

  • Vad skulle effekterna bli av en framtida svensk export till Colombia?

I samtalet deltar:


  • Mgr Héctor Fabio Henao, chef för Katolska kyrkans arbete för fred och sociala frågor i Colombia

  • KG Hammar, ärkebiskop emeritus

  • Lars Ångström (mp) med flera representanter för Exportkontrollrådet (EKR)

Språk: engelska

Tid: 16.00-17.45

Plats: Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm (S:ta Eugenia kyrka, Stora salen)

Arrangörer: Sveriges Kristna Råd, Kristna Fredsrörelsen, Liv & Fredinstitutet, Katolskt forum och Svenska missionsrådet

Ämnen

Regioner


TRO PÅ EN BÄTTRE VÄRLD

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar vi för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom. 

www.smc.global, www.facebook.com/svenskamissionsradet, www.twitter.com/SMRtwitt

Presskontakt

Matilda Pearson

Matilda Pearson

Presskontakt Kommunikatör Press, strategisk kommunikation 0704352767

Relaterat material

Relaterade event

Svenska missionsrådet

Svenska missionsrådet är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar för mänskliga rättigheter, global rättvisa och minskad fattigdom.

Sedan 1980 förmedlar vi biståndspengar från Sida till våra medlemsorganisationers arbete i över 50 länder. Under 2019 förmedlar vi ungefär 250 miljoner kronor till långsiktiga utvecklingsinsatser och humanitära kriser.

Vi grundades 1912 och har sedan dess varit en mötesplats för samtal om mission, den globala utvecklingen och religionens roll i samhället. Tillsammans med våra medlemsorganisationer lär vi oss av varandras olikheter och samlas i tron på en bättre värld.

www.smc.global

www.facebook.com/svenskamissionsradet

www.twitter.com/SMRtwitt

Svenska missionsrådet
Gustavslundsvägen 18
167 14 Bromma